o^3 Cubic Circle

Internet etiquette

Wat iedere Internet burger geacht wordt te weten.

Zware vergrijpen die zelfs financiele of gerechtelijke gevolgen kunnen hebben:

  • Het plaatsen van reclameboodschappen in USENET newsgroupen die daar niet specifiek voor opgericht zijn (en dat zijn ze dus zelden, ga er bij twijfel maar vanuit dat reclame op USENET newsgroupen ongewenst is). Mogelijke gevolgen als je het toch doet:
    • Je ontvangt van duizenden mensen een boze e-mail brief (waarmee je mailbox overloopt, en je dus voor de extra ruimte/bandbreedte zult moeten gaan betalen); dit staat ook wel bekend onder de naam e-mail-bom.
    • Je wordt voor het gerecht gesleept (dat kan in elk land van de wereld zijn) door organisaties/personen die voor bepaalde newsgroupen verantwoordelijk zijn.
    • Het wordt je onmogelijk gemaakt om in bepaalde newsgroupen artikelen te posten.

  • Het verspreiden van kettingbrieven enigerlei aard. Of het hier nu gaat om het vergaren van geld, recepten, briefkaarten, een wereldrecord, een zieke jongen, dat maakt allemaal niets uit, al deze gevallen vallen onder de noemer kettingbrief en zijn illegaal. Het maakt niet uit of deze brieven per e-mail of via USENET newsgroups verspreid worden, beide zijn ongeoorloofd.

    Als je een kettingbrief per e-mail ontvangt, gelieve hier niet op te antwoorden, maar een waarschuwing sturen aan de postmaster van de verzender en eventueel een afschrift richten aan postmaster@cuci.nl.